ESG-statement
Maarsen Groep

 • 1
  Ambitie Maarsen Groep

  Ambitie

  Vanuit onze missie om particulieren en ondernemingen duurzaam te huisvesten, committeren wij ons aan het klimaatakkoord van Parijs. We ontwikkelen onze nieuwe projecten 'Paris Proof‘ volgens de DGBC-normen en we verduurzamen het vastgoed in onze portefeuille tot het niveau van ‘Paris Proof’ uiterlijk in 2050. Als rentmeester van dit familiebedrijf richten we ons ook in onze eigen bedrijfsvoering op tegemoetkoming aan de levensbehoeften van huidige generaties zónder die van de toekomstige generaties tekort te doen.
 • 2
  Realisatie Maarsen Groep

  Realisatie

  We zetten deze ambitie in de tijd uit middels routekaarten voor al onze panden, vertaald in meerjaren onderhoudsbegrotingen met concrete verduurzamingsmaatregelen en geplande energiebesparingen. Hiermee creëren we handelingsperspectief op het bereiken van onze Paris Proof-ambitie en tussentijdse mijlpalen: 100% duurzame stroom ingekocht in 2024, 25% gerealiseerde energiebesparing in 2025 (t.o.v. nulmeting 2022) en energielabel A voor alle panden in exploitatie in 2030. Daarnaast formuleren we kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op bedrijfsniveau om onze impact op het milieu, sociaal beleid en bestuur (ESG) meetbaar te maken en te kunnen verbeteren.
 • 3
  Monitoring Maarsen Groep

  Monitoring

  Middels een energieplatform volgen we het energie- en waterverbruik in onze panden op ‘real time basis’ zodat onze property managers zonder vertraging op continue basis kunnen bijsturen. Deze verbruiksdata worden aangevuld met informatie over de performance op onze KPI’s op het vlak van milieu, sociaal beleid en bestuur in een ESG-kwartaalrapportage voor het management om de bedrijfsvoering te kunnen aan- en bijsturen.
 • 4
  Transparantie Maarsen Groep

  Transparantie

  Met ingang van 2023 maken we de verbruikscijfers (in kWh/m2 en CO2-uitstoot - scope 1+2) en KPI’s van onze vastgoedportefeuille en onze eigen bedrijfsvoering openbaar aan al onze stakeholders: huurders, leveranciers, financiers, kopers, personeel, aandeelhouders en derden. Dit doen we voor het eerst in de jaarrekening over 2023 met daarin vergelijkende cijfers over 2022 die inzicht geven in de in dit jaar behaalde energiebesparing en gerealiseerde verbeteringen op onze KPI’s. De in de jaarrekening opgenomen ESG-paragraaf maakt onderdeel uit van onze jaarlijkse accountantscontrole.
 • 5
  Promotie Paris Proof-ambitie Maarsen Groep

  Promotie

  We promoten onze Paris Proof-ambitie actief naar onze stakeholders om op grotere schaal impact te kunnen maken.
 • icoon gebouwen

  Vastgoed in portefeuille

  26 kantoren
  826 wooneenheden
  34 winkels
  4 grondposities

  icoon blauwdruk

  Aantal M2 Vloeroppervlak

  119.213 m² VVO commercieel
  61.617 m² GBO wonen
  17.302 m² grond