Privacy statement

Maarsen Groep hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Maarsen Groep houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) sinds 25 mei 2018 aan bedrijven stelt.

Website

Maarsen Groep is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over bereik en effect van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. De algemene bezoekgegevens worden bijgehouden om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te plaatsen, om zo onze dienstverlening verder te verbeteren.

Indien klanten en bezoekers zelf hun gegevens op de website van Maarsen Groep achterlaten, bijvoorbeeld om op de hoogte te worden gesteld over nieuwe projecten, dan worden ‘Naam’, ‘E-mailadres’ en ‘Telefoonnummer’ gevraagd. Verwerking van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met de richtlijnen van de AVG.

Huurders

Van huurders van Maarsen Groep worden o.a. de volgende persoonsgegevens verwerkt: ‘Naam’, ‘Adres’, ‘E-mailadres’, ‘Telefoonnummer’, ‘Geslacht’, ‘Inkomen’ en ‘Kopie paspoort’. Deze persoonsgegevens worden slechts gebruikt bij het uitvoeren van de werkzaamheden die gekoppeld zijn aan het opstellen, de totstandkoming en de uitvoering van de huurovereenkomst.

Bewaartermijnen

Maarsen Groep bewaart de persoonsgegevens van haar klanten en websitebezoekers zo lang als de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt of worden gebruikt.

Cookies

Meer informatie over ons cookie-beleid is te vinden op cookie policy. Maarsen Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en privacybeleid op websites van derden waarnaar op deze website al dan niet via hyperlinks wordt verwezen. Lees ook onze disclaimer. Indien u niet langer bij Maarsen Groep bekend wil zijn, geen verdere informatie wenst te ontvangen of een vraag heeft over het privacybeleid, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 020 – 540 7400.

Note

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan ons Privacy statement van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om kennis te nemen van de actuele inhoud.

© 2018 Maarsen Groep