Nieuws

Maarsen Groep transformeert Startbaan 8
12 september 2018

Maarsen Groep is van plan een verouderd kantoorpand aan Startbaan 8 in Amstelveen te transformeren naar 140 huurappartementen en 9 eengezinswoningen met tuin (koop).

De afgelopen 1,5 jaar is samen met de architect en experts van de gemeente gewerkt aan de juiste invulling van deze locatie. Het college van B&W heeft de ‘Ontwerp-startnotitie Startbaan 8’, met daarin beschreven de randvoorwaarden, vrijgegeven voor participatie.

Daarom organiseert Maarsen Groep, samen met de gemeente, een gezamenlijke inloopavond op: dinsdag 25 september a.s. van 19.00 tot 20.30 uur in het bedrijfsverzamelgebouw aan Startbaan 8, te Amstelveen.

U kunt inlopen wanneer u wilt. Experts van de gemeente, architect en Maarsen Groep zijn aanwezig om het eerste ontwerp toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.

De Connectie

De 1,5 jaar van samenwerken heeft het voorlopige ontwerp ‘De Connectie’ opgeleverd. Een ontwerp dat rekening houdt met de privacy en de bezonning van de direct omliggende woningen en de goedkeuring heeft van de Stadsbouwmeester van Amstelveen, Marijn Schenk. In het plan wordt geparkeerd op eigen grond en ingezet op een kwalitatief hoogwaardige en groene uitstraling. Denk hierbij aan groene terrassen en daken en een groene binnenplaats. Het idee is om van een anoniem en gesloten kantoorpand te komen tot een veilige, meer open en levendige woonbuurt.

Planning

Tot 9 oktober kan men reageren op het plan. De reacties met antwoord legt het college van B&W met de Startnotitie voor aan de gemeenteraad. Als deze instemt kan het college een omgevinsgvergunning verlenen voor de bouw en start de wettelijke inspraakperiode. Naar verwachting kunnen de sloopwerkzaamheden dan starten in oktober 2019. Mocht u vragen hebben over het project of de inloopavond dan kunt u een mail sturen naar: info@maarsengroep.nl.

 

Naar alle nieuwsberichten >>